UGODY PKO BP DLA FRANKOWICZÓW

UGODY PKO BP DLA FRANKOWICZÓW

23 kwietnia odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy PKO Banku Polskiego. Akcjonariusze zadecydowali o utworzeniu funduszu na pokrycie ewentualnych strat związanych z zawieranymi ugodami w sprawach kredytów frankowych. Zdecydowano, że jego wartość...