Unieważnienie kredytu FOTIS BANK ( obecnie Bnp Paribas)

W dniu 29 października 2020 r., Sąd Okręgowy w Lublinie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 10/19, wydał wyrok ustalający nieważność umowy kredytu hipotecznego...

BNP Paribas (BGŻ) kredyt denominowany unieważnienie umowy VI ACa 538/19

VI ACa 538/19 (skład: SA Sadomski, SA Feliga - spr. i SA Pałdyna) Apelacja tylko banku od wyroku SO Gołaszewskiego XXV 212/18 BNP paribas (były BGŻ)...

Raiffeisen odfrankowienie kredytu Eurobank XXV C 2858/18

W dniu 5.03.2020 r., wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt: XXV C 2858/18, sędzia SSR del. Anna Zalewska), w sprawie banku Raiffeisen (umowa...

Najwyższa wygrana w Polsce – bank musi oddać frankowiczowi 2,5 mln zł

XXV C 2720/18, SSO Piotr Bednarczyk, nieważność umowy w uzasadnieniu https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/154505000007503_XXV_C_002720_2018_Uz_2019-08-19_001?fbclid=IwAR1EvYpo2GqbYjhHi_3UaDCdahtjQ1poO6BL3ivWZq1gUtjTT2hixmdoQ64  

Wygrana z Raiffeisen (umowa Polbanku) – unieważnienie

Raiffeisen (umowa Polbanku) Umowa nieważna Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 21.11.2019 r., XXV C 505/19.

Popularne