Zwycięstwo: FRANKOWICZA

BNP Paribas (BGŻ)

VI ACa 538/19

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Prawomocny

Sąd Apelacyjny w Warszawie


Opis Sprawy:

VI ACa 538/19 (skład: SA Sadomski, SA Feliga – spr. i SA Pałdyna)
Apelacja tylko banku od wyroku SO Gołaszewskiego XXV 212/18

BNP paribas (były BGŻ) – kredyt Denominowany. Kredyt spłacony przed terminem.

SO uwzględnił powództwo w części opierając się na zasadzie nienależnego świadczenia. Przyczyna nieważności 353(1):
– sprzeczne z istotą stosunku zobowiazaniowego jednostronne ustalanie przez bank wysokości zobowiązania.
– klauzule są nieważne i są powiązane z głównym świadczeniem stron.