BGŻ

Bank BGŻ – Kredyty frankowe – analiza umowy kredytu – zapisy niedozwolone w umowie banku BGŻ.

Unieważnienie kredytu Bgż / Odfrankowienie

Jeżeli zawarłeś umowę o kredyt we frankach szwajcarskich w banku BGŻ (bank udzielał kredytów denominowanych) to prawie na pewno twoja umowa zawiera zapisy niedozwolone, które powinny zostać z umowy wyeliminowane, a może się również zdarzyć, że cała umowa powinna zostać unieważniona.

Przeciwko bankowi możesz więc wystąpić z jednym bądź drugim roszczeniem, co daje ci możliwość uwolnienia się od ciążącego ci kredytu i odzyskania od banku pieniędzy, które nigdy nie powinny do niego trafić. Wystąpienie z powództwem powinno jednak zawsze być poprzedzone dokładną analizą zapisów zawartej umowy kredytowej, bo choć wszystkie banki oferujące kredyty we frankach działały w podobny sposób, to jednak różne „kwiatki” i „smaczki” można w poszczególnych umowach znaleźć.

Poniżej przedstawiamy materiał, który pozwoli ci samodzielnie wstępnie ustalić czy twoja umowa zawiera zapisy, które pozwolą na skuteczne pozwanie banku i wygranie sprawy. Są to jednak informacje poglądowe. Sprawy kredytów frankowych są bardzo trudne i wymagają każdorazowo analizy wyspecjalizowanej kancelarii adwokackiej lub radców prawnych ( nie sp. z o.o. lub s.a !!! ) z dużym doświadczeniem. Stąd też przed podjęciem ostatecznej decyzji o pozwaniu banku koniecznie skonsultuj swoją sprawę z kancelarią frankową. Ogłoszeń o pomocy dla frankowiczów jest bardzo wiele natomiast dobrych kancelarii z sukcesami tylko garstka. W osobnym artykule opisujemy Jak wybrać dobrą kancelarię do sprawy frankowej. Jeśli jednak w twojej umowie są zapisy, które omawiamy poniżej jest duża szansa, że możesz skutecznie pozwać bank

Doskonałym przykładem takiej „dziwnej” umowy kredytowej jest dokument jakim posługiwał się Bank BGŻ, gdyż umowa o kredyt denominowany tego banku była sprzeczna sama ze sobą.

O tym, że oferowany przez Bank BGŻ kredyt był kredytem denominowanym wprost świadczył zapis stanowiący, że

„Bank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek z dnia (…) kredytu w kwocie (…) CHF (słownie franków szwajcarskich: (…) ), a Kredytobiorca zobowiązuje się do jego wykorzystania zgodnie z warunkami niniejszej umowy”, jednak w regulaminie do zawartej umowy kredytowej można już przeczytać, że „kredyty w walutach wymienialnych wypłacane są w złotych, przy zastosowaniu kursu kupna, waluty obowiązującego w Banku w chwili wypłaty”.

Zapisy z umowy banku BGŻ

Zapisy z regulaminu banku BGŻ

Na tej samej zasadzie, a więc również w złotych, odbywała się spłata kredytu w walutach wymienialnych, tyle że wówczas zastosowanie miał kurs sprzedaży waluty, ustalony oczywiście w oparciu o kursy obowiązujące w Banku. Kredyt w walucie obcej został więc tymi zapisami potraktowany jak kredyt złotówkowy, gdyż w przypadku kredytu złotowego jego wypłata i spłata także następowała w złotówkach, można więc dojść do przekonania, że kredyt w walucie obcej to tak naprawdę kredyt złotówkowy. To jednak nie wszystko, wskazane zapisy można ponadto uznać za niedozwolone postanowienia umowne, a to dlatego, że ich treść do złudzenia przypomina zapisy zakwestionowane i uznane za niedozwolone przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zapis z regulaminu banku BGŻ

Już w wyroku z grudnia 2010 roku Sąd stwierdził, że niedozwolonym postanowieniem umownym jest następujący zapis: „Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy”, nie ulega więc wątpliwości, że zapisy zawarte w umowach Banku BGŻ również powinny zostać uznane za niedozwolone, a to dlatego, że kredytobiorca nie wie i nie ma możliwości z zapisów umowy się dowiedzieć, w jaki sposób będzie ustalany przez Bank kurs waluty według którego ma następnie nastąpić przeliczenie kredytu.

Co jednak ciekawe, umowa o kredyt banku BGŻ stanowi o „kursach obowiązujących w Banku”, a nie odnosi się do tabeli kursów obowiązujących w banku, co było praktycznie standardem w umowach o kredyt we frankach, można się więc poważnie zastanawiać co autor tych postanowień miał na myśli.

Niektórzy prawnicy próbowali więc takie zapisy interpretować przez pryzmat art. 385 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że „Wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały. Postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta”, ostatnie zdanie wskazanego przepisu wprost stanowi jednakże, że „zasady wyrażonej w zdaniu poprzedzającym nie stosuje się w postępowaniu w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone”, jeżeli więc powództwo opieramy na niedozwolonym charakterze danych postanowień umownych, to powołana regulacja nie znajdzie zastosowania.

Bank BGŻ szybko zorientował się jednak, że zapis dotyczący kursów waluty jest nieprecyzyjny i nic tak naprawdę z niego nie wynika, dlatego w później zawieranych aneksach do umowy kredytowej, próbowano naprawić wskazany błąd poprzez dodanie zapisu stanowiącego, że „kursy walut obowiązujące w Banku BGŻ publikowane są w tabeli kursów Banku BGŻ, która obowiązuje od dnia i godziny w niej oznaczonej do chwili, od której obowiązuje nowa tabela kursów walut Banku BGŻ”, jak jednak wiadomo, takie działanie nie przyniosło zamierzonego rezultatu, a wręcz przeciwnie, tylko pogorszyło sytuację, bo wskazane postanowienie niczego tak naprawdę nie wyjaśnia i nie precyzuje, a przez sądy właśnie takie zapisy są uznawane za niedozwolone.

Jak wynika z powyższego, Bank BGŻ ma wiele „na sumieniu” i nie spotkaliśmy się jeszcze z umową banku BGŻ, która nie posiadałaby zapisów niedozwolonych. Jeśli zawarłeś umowę kredytową właśnie z tym bankiem bezzwłocznie skontaktuj się z prawnikiem, który podpowie ci jak od takiego kredytu się uwolnić.

Możesz także policzyć ile możesz odzyskać pozywając bank korzystając z dostępnych w sieci kalkulatorów dla frankowiczów – Kalkulator Frankowicza (online) oraz Kalkulator (excel)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj