Ile kosztuje przewalutowanie kredytu we frankach?

Data:

Żeby skutecznie uwolnić się od kredytu we frankach szwajcarskich, a przy okazji, odzyskać od banku pieniądze, które niesłusznie wpłaciłeś, bo bank zawarł w umowie niedozwolone postanowienia, trzeba pozwać bank i zażądać odfrankowienia bądź unieważnienia zawartej umowy. Rozwiązanie to jest zdecydowanie najskuteczniejsze, bo pozwala definitywnie pozbyć się kredytu we frankach, jednak jest jednocześnie koszto- i czasochłonne, dlatego niektórzy kredytobiorcy, zamiast walczyć w sądzie, decydują się na przewalutowanie kredytu we frankach, gdyż w ten sposób szybciej wysokość raty kredytu zostanie ustalona na stałym poziomie i nie będzie zależna od kursu franka. Wydawać by się więc mogło, że jest to rozwiązanie idealne, musisz jednak pamiętać, że proces przewalutowania kredytu prosty nie jest i również może trwać kilka miesięcy, lecz co najistotniejsze, możesz wcale na nim nie zyskać.

Na czym polega przewalutowanie kredytu we frankach?

Przewalutowanie kredytu we frankach polega na przeliczeniu pozostałej do spłaty kwoty kredytu z franków na złotówki według kursu franka z momentu przewalutowania kredytu.

Pozostały do spłaty kredyt, którego kwota określona jest we frankach, jest więc w przypadku przewalutowania przeliczany, po określonym kursie na złotówki i po takim zabiegu twój kredyt staje się kredytem złotówkowym. Dla przewalutowania kredytu, a właściwie dla opłacalności tej procedury, zasadnicze znaczenie ma zatem kurs franka szwajcarskiego, gdyż im wyższy frank szwajcarski tym przewalutowanie będzie dla ciebie droższe.

Kiedy opłaca się przewalutować kredyt frankowy?

Najkorzystniej więc dokonać przewalutowania, gdy kurs franka jest niski i gdy jednocześnie przewiduje się, że wkrótce się to zmieni i kurs waluty będzie wyższy. W chwili obecnej przewalutowanie kredytu we frankach nie jest optymalnym rozwiązaniem, gdyż od kilku tygodni kurs franka utrzymuje się na stałym poziomie i wynosi ponad 4 złote, decydując się więc teraz na przewalutowanie możliwe, że twoja kwota kredytu do spłaty będzie wyższa niż zaciągnięte zobowiązanie.

Jeśli bowiem np. uzyskałeś kredyt w wysokości 100 000 franków szwajcarskich, a kurs franka w momencie zawierania umowy wynosił 2,20 CHF/PLN, to do spłaty miałeś kwotę 220 000 złotych, obecnie jednakże frank oscyluje w granicach 4,30 CHF/PLN, czyli przewalutowanie kredytu po tym kursie spowoduje, że do spłaty będziesz mieć 430 000 złotych, czyli prawie dwa razy więcej. Powyższe dotyczy oczywiście pierwotnie zaciągniętego kredytu, po latach jego spłacania twoje zadłużenie we frankach szwajcarskich będzie niższe, jeśli jednak nawet założymy, że spłaciłeś połowę kwoty kredytu to i tak, dokonując teraz przewalutowania kredytu, do spłaty pozostanie ci 215 000 złotych, czyli prawie tyle ile wynosił kredyt w momencie zawarcia umowy.

Jakie są koszty przewalutowania kredytu frankowego?

Koszt przewalutowania kredytu nie ogranicza się jednak tylko do kursu franka, gdyż za dokonanie przewalutowania banki pobierają prowizję i to wcale w niemałej wysokości. Prowizja banku za przewalutowanie zobowiązania zwykle stanowi procent wartości salda zadłużenia, w zależności jednak od banku wartości te wahają się w granicach 0,5 do 1,5%. Ponadto, dla przewalutowania kredytu we frankach konieczne jest sporządzenie aneksu do umowy głównej i za tą czynność banki również pobierają opłatę, w granicach 100 – 350 złotych. Nie wykluczone jest również, że w ocenie banku przewalutowanie wygeneruje także inne dodatkowe koszty, którymi finalnie obciążony zostanie oczywiście kredytobiorca.

Wniosek o przewalutowanie kredytu dla frankowiczów

Żeby rozpocząć proces przewalutowania kredytu konieczne jest złożenie w tym przedmiocie wniosku do banku. Każdy bank dysponuje swoimi wnioskami, więc formularz zostanie ci najpewniej udostępniony przez bank, musisz jednak być przygotowanym na to, że we wniosku będziesz musiał podać swoje dane osobowe, a więc imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, numer PESEL, numer oraz datę zawarcia kredytu we frankach szwajcarskich, a także wskazać będziesz musiał walutę, w której obecnie spłacasz zobowiązanie kredytowe i walutę, w które chcesz kredyt spłacać po przewalutowaniu. Do wniosku o przewalutowanie kredytu we frankach dołączyć będziesz musiał również oświadczenia dotyczącego tego w jakiej walucie otrzymujesz wynagrodzenie za pracę.

Ile trwa przewalutowanie kredytu we frankach?

Po złożeniu wniosku musisz uzbroić się w cierpliwość, gdyż o ile samo jego złożenie nie powinno być problematyczne, to jednak procedura przewalutowania kredytu w każdym banku jest inna i może zająć mniej lub więcej czasu. Niektóre banki w takim przypadku np. od początku badają zdolność kredytobiorcy do zaciągnięcia kredytu, taka procedura może więc trwać nieco dłużej i może wymagać przedłożenia dodatkowych dokumentów. Gdy bank dokona pozytywnej weryfikacji i wyrazi zgodę na przewalutowanie kredytu we frankach, ostatnim etapem jest sporządzenie aneksu do umowy i podpisanie go przez ciebie. Niewątpliwą zaletą, jaka płynie z przewalutowania kredytu, jest spłacanie pozostałej kwoty kredytu w złotówkach, a co za tym idzie, pewność, że rata ta będzie stała. Rozwiązanie to nie jest jednak wolne od wad, gdyż przewalutowanie kredytu we frankach wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, które finalnie mogą pozbawić przewalutowania kredytu jego atrakcyjności. O ile bowiem możesz poczekać, aż kurs franka będzie korzystniejszy i wtedy decydować się na przewalutowanie oszczędzając na samym kursie, to jednak konieczność zapłacenia do banku niemałej prowizji za przewalutowanie, może spowodować, że zabieg ten nie będzie opłacalny.

Czy przewalutowanie rozwiązuje problem kredytu frankowego?

Pamiętać również musisz, że przewalutowanie kredytu we frankach nie jest jedynym rozwiązaniem, które pozwala ci się uwolnić od kredytu we frankach szwajcarskich oraz od niepewnej wysokości każdej przyszłej raty kredytu. W przypadku kredytu we frankach może również wnieść do sądu pozew o odfrankowienie zawartej umowy, czyli usunięcie z niej niedozwolonych postanowień walutowych. Po odfrankowieniu umowa o kredyt we frankach szwajcarskich staje się kredytem złotówkowym oprocentowanym stawką LIBOR, a bank ma obowiązek na nowo przeliczyć wymagane do spłaty raty, już bez odniesienia do kursu franka, oraz będzie musiał zwrócić ci nadpłatę, która powstała na skutek stosowania przez bank owych niedozwolonych zapisów, na podstawie których pobierał od ciebie raty w zawyżonej wysokości, do czego oczywiście nie miał prawa.

Jak obniżyć ratę za kredyt we frankach?

Doraźnym rozwiązaniem w przypadku spłaty kredytu we frankach szwajcarskich, które przynajmniej tymczasowo pozwoli ci obniżyć comiesięczną wysokość raty, jest samodzielne kupowanie franków po niższym kursie i spłacanie kolejnych rat bezpośrednio już we frankach szwajcarskich. W ten sposób unikniesz bowiem spreadu stosowanego przez bank, co pozwoli ci obniżyć miesięczną wysokość raty nawet o kilkaset złotych. Inną możliwością, którą możesz zastosować w przypadku problemów ze spłatą kredytu, jest wydłużenie okresu spłaty kredytu, przez co wysokość raty spadnie. Skorzystanie z tego rozwiązania zależy jednakże od wielu czynników, np. okresu na który pierwotnie kredyt został zaciągnięty, i uzależnione jest od decyzji banku, a ponadto wiązać się będzie z dodatkowymi kosztami po twojej stronie, dlatego również powinno być ono traktowane jako ostateczność.

Definitywne uwolnienie się od kredytu we frankach szwajcarskich na najkorzystniejszych warunkach, bez wysokich dodatkowych kosztów, daje ci tylko wytoczenie powództwa sądowego przeciwko bankowi i żądanie odfrankowienia bądź unieważnienia zawartej umowy kredytowej. Dla wielu kredytobiorców taka opcja wydaje się jednak zbyt ryzykowna i wolą rozwiązanie w postaci przewalutowania kredytu, żeby jednak na przewalutowaniu faktycznie zaoszczędzić, trzeba wybrać odpowiedni moment na przeprowadzenie czynności w tym zakresie i bacznie przyglądać się prognozom co do kursu waluty.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Popularne

Więcej podobnych
artykuły

Liczba zapadłych wyroków sądowych w sprawach frankowych nadal rośnie

W ostatnim czasie liczba zapadłych wyroków sądowych w sprawach...

Ugody frankowe dla frankowiczów: Czy warto zawierać ugody z bankami?

W mediach trwa intensywna kampania sektora bankowego zachęcająca frankowiczów...

Frankowicze w Polsce – Wzrost liczby pozwów przeciwko bankom o 30 procent

W Polsce trwa lawina pozwów frankowiczów przeciwko bankom. W...

Prognoza kursu franka CHF na 2024 r. Co czeka Frankowiczów?

Kurs franka szwajcarskiego jest tematem, który budzi duże zainteresowanie...