Opis Sprawy:

Choć orzecznictwo w sprawach frankowych jest przychylne kredytobiorcom i z łatwością można odnaleźć informacje dotyczące argumentacji frankowiczów, która jest uwzględniana przez sądy, to jednak samodzielne występowanie w sądzie przez kredytobiorców nie jest dobrym pomysłem. 

Postępowanie sądowe rządzi się swoimi prawami i wymaga posiadania wiedzy, której osoba nie będąca prawnikiem po prostu nie posiada, a że stawka w walce z bankami jest wysoka, warto do postępowania zaangażować profesjonalnego pełnomocnika.

Wybierając kancelarię i prawnika, który poprowadzi twoją sprawę frankową, na pewno zwrócisz uwagę na jego doświadczenie w prowadzeniu spraw frankowych i wiedzę z tego zakresu,.

Choć wiele kancelarii na swoich stronach posiada informacje, że świadczy profesjonalną pomoc frankowiczom to w skali kraju prawdziwych specjalistów jest bardzo niewielu. 

W związku z tym rozważając złożenie pozwu staniesz zapewne przed wyborem czy nawiązać współpracę z kancelarią, która ma siedzibę niedaleko twojego miejsca zamieszkania, czy też może lepiej powierzyć prowadzenie sprawy prawnikowi, który z kolei prowadzi działalność blisko sądu właściwego do rozpoznania twojej sprawy, dlatego dziś postaramy się na to pytanie odpowiedzieć.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, generalną zasadą jest, że powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby, a więc przepisy nakazują złożyć pozew do sądu właściwego ze względu na miejscowość, w której ma siedzibę organ zarządzający danej osoby prawnej. 

Stosowanie powyższej zasady powodowało więc, że znaczna część pozwów przeciwko bankom trafiała do sądów do dużych miast, a zwłaszcza do Warszawy. 

Listopadowa nowelizacja przepisów ustawy spowodowała jednak, że roszczenia przeciwko bankom można kierować również przed sąd miejsca wykonania umowy, przepis wprost bowiem stanowi, że powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania. 

Za miejsce wykonania umowy uważa się z kolei miejsce spełnienia świadczenia charakterystycznego dla umów danego rodzaju, w szczególności w przypadku sprzedaży rzeczy ruchomych – miejsce, do którego rzeczy te zgodnie z umową zostały lub miały zostać dostarczone, a w przypadku świadczenia usług – miejsce, w którym usługi zgodnie z umową były lub miały być świadczone. 

W przypadku kredytów we frankach miejscem spełnienia świadczenia będzie więc miejsce zamieszkania lub siedziba wierzyciela, a więc pozew możesz złożyć przed sąd właściwy ze względu na twoje miejsce zamieszkania. 

Sprawdzone kancelarie frankowe mają swoje siedziby głównie w dużych miastach. Informacje o nich możesz pozyskać wpisując w wyszukiwarce takie zwroty jak kancelarie frankowe Szczecin, kancelarie frankowe Poznań czy kancelarie frankowe Katowice

Na podstawie zacytowanego uregulowania masz zatem możliwość wyboru sądu, który będzie rozpoznawał twoją sprawę, a to z całą pewnością wpłynie na twoją decyzję o wyborze kancelarii, która będzie cię reprezentować.

Jeżeli zależy ci by twoją sprawę frankową prowadziła kancelaria i prawnicy posiadający duże doświadczenie w tego rodzaju sprawach to najszybciej taką kancelarię znajdziesz w dużych miastach w których do tej pory większość spraw frankowych było rozpoznawanych.  O tym czym się kierować w wyborze prawnika nagraliśmy osobny film do którego link zamieszczamy w opisie tego filmu.

W takim więc przypadku powództwo powinieneś wytoczyć według właściwości ogólnej, czyli do sądu właściwego ze względu na siedzibę banku, i powinieneś podjąć współpracę z kancelarią, która ma siedzibę w tym samym mieście co sąd rozpoznający sprawę, gdyż w ten sposób znacznie zminimalizujesz koszty zastępstwa procesowego. 

Jeśli bowiem pozew zostałby złożony według właściwości ogólnej, a twoje miejsce zamieszkania byłoby znacznie od niego oddalone i nawiązałbyś współpracę z kancelarią do której ty masz blisko, to niestety, ale za każde stawiennictwo na rozprawie prawnika przyjdzie ci dodatkowo zapłacić.

Jeśli natomiast chcesz, aby sprawa była rozpoznawana przez sąd właściwy ze względu na twoje miejsce zamieszkania, to wówczas i prawnika powinieneś szukać na miejscu, bo kancelaria znacznie oddalona wystawi dodatkowy rachunek za dojazd. 

W takim jednak przypadku powinieneś mieć na uwadze to, że może być ci bardzo ciężko znaleźć prawnika, który specjalizuje się w sprawach frankowych. Jak zostało powyżej wskazane, do tej pory sprawami frankowymi zajmowały się głównie sądy w dużych miastach i z tego powodu najwięcej kancelarii frankowych właśnie w dużych miastach ma swoją siedzibę. 

Zmiana przepisów, która pozwala wytoczyć powództwo przed sąd właściwy dla kredytobiorcy spowoduje, że sprawy te będą znacznie bardziej rozproszone i trafią do sądów, które nigdy w tym zakresie nie orzekały, a zatem i miejscowi prawnicy mogą mieć z takimi sprawami problem, bo nigdy nie przyszło się im mierzyć w tego rodzaju postępowaniach.

Wybór odpowiedniego pełnomocnika nie jest więc prostą sprawą, zwłaszcza teraz kiery na rynku powstało setki nowych podmiotów chcących zarobić na sprawach frankowych pomimo braku doświadczenia. Na pierwszy rzut oka możliwości masz sporo jednak w rzeczywistości tak nie jest. Warto więc taką decyzje poważnie przemyśleć.