Po czym poznać dobre kancelarie od kredytów we frankach?

Data:

Jeżeli chcesz pozwać bank w związku z zawarciem frankowej umowy kredytowej, to twoim pierwszym działaniem podjętym w celu uwolnienia się od kredytu frankowego, powinno być znalezienie kancelarii, która twoją sprawę frankową poprowadzi. Prawnik w tym przypadku nie jest zbędnym wydatkiem, gdyż procesy sądowe przeciwko bankom to nadal jedne z najtrudniejszych postępowań i tylko fachowa pomoc ze strony prawnika zapewni ci uzyskanie korzystnego wyroku sądowego. Poszukując kancelarii do sprawy frankowej z całą pewnością nie spotka cię sytuacja, że nie będziesz mógł znaleźć prawnika do prowadzenia sprawy z tego powodu, że takimi sprawami się dana osoba nie zajmuje, lecz będzie wręcz przeciwnie, praktycznie każda kancelaria do której się zwrócisz będzie oferowała ci pomoc w takim postępowaniu, bardzo istotne zatem jest by dokonać najlepszego wyboru.

Cel pozwania banku z tytułu frankowej umowy kredytowej jest zawsze taki sam- odzyskanie od banku pieniędzy, które zostały niesłusznie pobrane oraz odzyskanie wolności poprzez uwolnienie się od toksycznego, w niektórych przypadkach niemożliwego do spłacenia kredytu.

Samo postępowanie w sprawie frankowej jest skomplikowane i niewiele jest kancelarii, które reprezentują swoich klientów w sposób należyty. Po czym poznać dobrego prawnika od spraw frankowych gdy na rynku jest tak wiele ofert?

Dobry adwokat lub radca prawny zajmujący się roszczeniami przeciwko bankom, wyjaśni ci jednak dlaczego twoje roszczenie nie powinno ograniczać się jedynie do pozwu o zapłatę i dlaczego korzystniej dla ciebie jest wystąpić z żądaniem ustalenia nieważności zawartej umowy kredytowej.

Wystąpienie tylko z pozwem zawierającym roszczenie o zapłatę i uzyskanie korzystnego wyroku, spowoduje, że odzyskasz od banku kwotę, którą niesłusznie przekazałeś w ramach spłaty kredytu, jednak umowa kredytowa nadal będzie cię wiązać z bankiem, a to może rodzić konieczność kierowania kolejnych pozwów w przyszłości.

Prawnik, który nie ma doświadczenia w sprawach frankowych, może rekomendować takie rozwiązanie jako szybsze i mniej kosztowne. Jest to częsty zabieg stosowany przez spółki obecnie prowadzące sprawy frankowiczów a wcześniej specjalizujące się w odszkodowaniach.

Musisz bowiem zdawać sobie sprawę z tego, że dla ciebie i twojej sprawy istotne jest tylko to co sąd orzeknie w sentencji wyroku, bo tylko w tym zakresie możemy mówić o powadze rzeczy osądzonej. Oczywiście, uzasadnienie do wydanego rozstrzygnięcia również jest bardzo ważne, gdyż pozwala zrozumieć czym sąd kierował się podejmując wyrok i jakie argumenty uznał za zasadne, jeśli jednak w sentencji orzeczenia nie zostanie wskazane, że umowa kredytowa jest nieważna, to taka umowa nadal obowiązuje. Nawet jeśli w uzasadnieniu sąd jasno wskazał, że czynność prawna nie została ważnie zawarta. Specjalista od frankowych umów kredytowych wyjaśni więc zachodzące różnice, przedstawi możliwości w procesie i pomoże ci wybrać ten sposób pozbycia się niechcianego kredytu, który będzie dla ciebie najkorzystniejszy, a nie korzystny jedynie z punktu widzenia podmiotu prowadzącego twoją sprawę.

Nie bez powodu uważa się, że unieważnienie frankowej umowy kredytowej jest najlepszym dla kredytobiorcy rozwiązaniem, gdy więc prawnik do którego się zwróciłeś sugeruje ci, że żądanie unieważnienia zawartej umowy nie jest dobrym pomysłem, powinieneś zastanowić się czy taka osoba powinna reprezentować cię w procesie.

Priorytetem twojego pełnomocnika powinno być jak najlepsze zabezpieczenie twoich interesów i uzyskanie wyroku, który pozwoli ci się w pełni uwolnić od ciążącego zobowiązania kredytowego, dlatego gdy prawnik namawia cię na rozwiązania będące jedynie półśrodkami, z tego powodu, że taki proces jest prostszy, to najwyraźniej nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji takiego rozstrzygnięcia, które po twojej stronie powstają lub bardziej dba o swoje interesy niż o twoje. Istnieje też duże prawdopodobieństwo, że nie jest w stanie prowadzić skomplikowanego postępowania prowadzącego do unieważnienia umowy kredytu.

Stwierdzenie nieważności umowy powoduje, że zawarta umowa przestaje istnieć, definitywnie uwalniasz się więc od kredytu frankowego. Gdy bowiem sąd ustali, że umowa o kredyt we frankach jest nieważna, każda ze stron takiej umowy będzie zobowiązana do zwrotu otrzymanego świadczenia, bank zwróci ci więc wszystkie pobrane wraz z odsetkami raty, prowizję za udzielnie kredytu, ubezpieczenie z tytułu niskiego wkładu własnego oraz wszystkie inne opłaty pobrane w związku z zawarciem umowy kredytowej, ty natomiast oddać będziesz musiał otrzymany kapitał, lecz bez żadnych odsetek. 

W finalnym rozrachunku, po kilkunastu latach spłacania kredytu i wzajemnym potrąceniu przysługujących roszczeń, może się więc okazać, że oddałeś już do banku całą wypłaconą ci kwotę, a może nawet i więcej, więc ustalenie nieważności umowy kredytowej spowoduje, że nie tylko umowa kredytowa przestanie istnieć, lecz dodatkowo odzyskasz od banku część wpłaconych pieniędzy i upadnie zabezpieczenie hipoteczne ustanowione na rzecz banku na twojej nieruchomości.

Ponadto, w przypadku nieważności umowy nadal otwarta pozostaje kwestia przedawnienia roszczeń i choć w tym temacie toczą się zacięte dyskusje i prezentowane są odmienne poglądy, to wcale nie jest wykluczone, że sąd uzna roszczenie banku za przedawnione. W sprawie frankowej dobry prawnik powinien więc zaproponować ci wystąpienie do sądu z pozwem o ustalenie nieważności umowy kredytu, takie podejście jest bowiem również zgodne z najnowszym orzecznictwem sądów w sprawach frankowych.

Ewentualnie, co również jest spotykane w orzecznictwie sądów, dobry prawnik do spraw frankowych może zaproponować –  postępowanie mające na celu odfrankowić twoją umowę, czyli sprowadzić ją do kredytu PLN + Libor.

Po takim korzystnym orzeczeniu każda rata będzie przeliczona nie po kursie z tabeli banku, tylko po „kursie” z dnia wypłaty (wg historycznych kursów CHF z daty zawarcia Umowy). Optymalnym rozwiązaniem jest więc aby Twój pozew obejmował te dwa żądania (drugie oczywiście ewentualne), z uwagi na niestabilność orzecznictwa sądów.

Kolejną bardzo istotną cechą, która wyróżnia dobrego prawnika, jest przejrzystość działania i jasne określenie zasad współpracy.

Jak wiadomo, proces z bankiem nieco kosztuje i żeby odzyskać wpłacone środki, należy najpierw zainwestować kolejne pieniądze, dlatego prawnik już na początku współpracy powinien określić swoje wynagrodzenie oraz jakie usługi będzie świadczyć na twoją rzecz w ramach ustalonego honorarium.

W sytuacji więc, gdy prawnik zapewnia, że kompleksowo poprowadzi twoją sprawę w ramach ustalonej kwoty, potwierdź czy tak w istocie jest, gdyż z czasem możesz się niemile zaskoczyć. Kompleksowe prowadzenie postępowania oznacza, że prawnik sporządzi w twojej sprawie pozew i dokona wyliczenia przysługującego ci roszczenia, będzie reprezentować cię na rozprawach i będzie składać w twoim imieniu dalsze pisma procesowe, będzie wnosił w trakcie procesu środki zaskarżenia, jeśli zajdzie taka potrzeba, wystąpi do sądu z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia, a także będzie na bieżąco informował cię o przebiegu postępowania oraz udzielał konsultacji prawnych w twojej sprawie.

Jasne określenie zakresu czynności pełnomocnika w ramach ustalonego wynagrodzenia jest bardzo istotne, często bowiem zdarza się, że np. za udział w rozprawach sądowych, których w niektórych przypadkach jest sporo, prawnicy pobierają dodatkowe wynagrodzenie, dlatego prawnik nie powinien żadnymi dodatkowymi opłatami zaskakiwać cię w trakcie trwania procesu i jeśli takowych będzie oczekiwać to powinien cię o nich uprzedzić w momencie ustalania honorarium.

Od honorarium kancelarii reprezentującej cię w procesie, odróżnić należy koszty sądowe, które również ponieść będziesz musiał podczas procesu z bankiem. Opłaty z tytułu kosztów sądowym uiszczane są na rachunek sądu prowadzącego sprawę, pierwszy koszty jaki poniesiesz to opłata sądowa od pozwu, która jednak nigdy nie będzie wyższa niż 1 000 złotych. Wysokość kosztów w procesie prawnik nie zawsze jednak będzie mógł przewidzieć, jeśli bowiem w sprawie zostanie powołany biegły sądowy, to wysokość zaliczki na poczet opinii biegłego określa sąd i nigdy do końca nie wiadomo ile ona wyniesie, prawnik powinien jednak cię uprzedzić, że taki wydatek może się pojawić.

W sprawach frankowych występuje wiele zagadnień prawnych w stosunku do których nie zostały jeszcze wypracowane jednolite poglądy, rolą twojego pełnomocnika jest więc przekonanie sądu do rozwiązania dla ciebie najkorzystniejszego, co w równej mierze zależy od wiedzy, jak i doświadczenia prawnika w prowadzeniu postępowań przeciwko bankom, dlatego tak istotne jest by twoja sprawa frankowa nie była jedną z pierwszych, którą dany prawnik z tego zakresu prowadzi.

Znalezienie odpowiedniego prawnika do sprawy frankowej jest istotne przede wszystkim z tego względu, że stawka jest bardzo wysoka, wyższa czasem niż ci się wydaje, dlatego prowadzenie takiego procesu musi być sprawne i kompetentne. Załóżmy bowiem, że kredyt odnoszący się do franka szwajcarskiego zaciągnąłeś w styczniu 2008 r., gdy kurs franka oscylował w granicach 2,25 złotych, zatem kredyt w kwocie 400 000 zł, wynosił ok. 177 777 CHF. Z roszczeniem przeciwko bankowi zdecydowałeś się natomiast wystąpić wówczas, gdy spłaciłeś 250 000 zł, więc teoretycznie do spłaty pozostała ci jedynie kwota 150 000 zł, jednak saldo zadłużenia wyrażone we frankach wynosi ok. 100 000 CHF, bo bank spłatę księgował według własnego kursu. Zatem jeżeli wskazane zadłużenie we frankach przeliczymy na złotówki, według kursu z ostatnich kilku miesięcy, który niezmiennie utrzymuje się w granicach 4 złotych, to do spłaty nadal pozostało ci 400 000 złotych, a więc dokładnie tyle samo ile wynosiła pierwotna kwota zaciągniętego kredytu. Kilkanaście lat spłaty zaciągniętego zobowiązania tak naprawdę w żaden sposób nie wpłynęło na obniżenie twojego długu, i co gorsze, bank nadal będzie pobierał od ciebie więcej niż powinien, jeżeli skutecznie nie uwolnisz się od kredytu frankowego.

Postępowanie przeciwko bankowi dotyczy więc naprawdę dużych pieniędzy, które spożytkować mógłbyś zdecydowanie lepiej niż na spłatę zadłużenia, dlatego tak istotne jest powierzenie sprawy frankowej odpowiedniemu prawnikowi, bo niestety, gdy przegrasz proces to drugiej możliwości na uwolnienie się od kredytu frankowego mieć nie będziesz. Znalezienie właściwej kancelarii do sprawy frankowej może więc wcale nie być proste, podpowiemy jednak na co powinieneś zwrócić uwagę szukając pełnomocnika do procesu z bankiem.

Znalezienie odpowiedniej kancelarii do sprawy frankowej wymaga więc całościowego spojrzenia na proces z bankiem i uzmysłowienia sobie wszystkich konsekwencji płynących z wyroku sądowego, dlatego decyzję o wyborze pełnomocnika należy podjąć rozważnie i w pełni świadomie.

4 KOMENTARZE

  1. Po pierwsze poznać po tym, że nie mają w nazwie z o.o. lub s.a, nie są różnego rodzaju stowarzyszeniami, społecznościami – ich forma prowadzenia działalności to po prostu kancelaria adwokacka albo kancelaria radców prawnych

  2. Niezależnie od kwestii czysto prawnych, sugeruję zawsze pytać prawnika, który miałby poprowadzić sprawę, czy potrafi w miarę dokładnie wyliczyć wartość roszczeń, a jeśli tak, to z jakiego narzędzia korzysta; jeżeli dana kancelaria posiada własne narzędzie do wyliczania nadpłat (arkusze excel lub nawet dedykowany program komputerowy) lub zleca takie wyliczenia analitykowi bądź księgowemu, to można liczyć na to, że raczej na pewno potrafi prawidłowo sformułować roszczenia; większość kancelarii tego jednak nie robi, składając pozwy na zasadzie 'biegły wyliczy’, co niepotrzebnie wydłuża postępowanie i niesie też ryzyko, że roszczenia będą błędnie sformułowane; Już w ten prosty sposób można łatwo zorientować się, czy dana kancelaria faktycznie zna się na tego typu sprawach.

  3. Prawnik nie może być nadętym bufonem. Nawet jak jest dobry to z nadętym bufonem myśli, że pozjadał wszystkie rozumy przeprawa przez sprawę frankową która ma trwać 2-3 lata to droga przez mękę. Prawnik nie może być cwaniakiem – jak już na początku wyczuwasz w rozmowie, że chce ci pokazać twoją niższość przy jego majestacie to uciekaj. Wiadomo prawnik musi mieć wiedze, musi mieć doświadczenie w sprawach frankowych co najmniej kilkuletnie ALE przede wszystkim musi być człowiekiem z odpowiednim podejściem do drugiego człowieka. Inaczej będą tacia i sprawy mogą się potoczyć zupełnie źle

  4. Dobre kancelarie frankowe są znane od dawna. Jest ich kilkanaście. Ale jeśli już piszecie po czym poznać dobre kancelarie frankowe? I jak wybrać dobrego prawnika do prowadzenia sprawy chf to warto napisać podstawy

    – NIE KORZYSTAJCIE Z USŁUG KANCELARII KTÓRA JEST POWIĄZANA W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZE SPÓŁKAMI Z O.O. LUB S.A – to jest istna plaga teraz. Co chwila dowiadujemy się, ze spółki ukrywają w swoich umowach jakieś abstrakcyjnie wysokie koszty o których dowiecie się dopiero po jakimś czasie. Kancelarie które zakładają sobie spółki aby się reklamować nie zasługują na zaufanie. Nawet jeśli kancelaria jest dobra i ma wyniki ale korzysta z pośrednictwa, współpracuje ze spółkami lub chociażby rozsyła za ich pomocą spam na skrzynki mailowe to należy trzymać się od takich jak najdalej – to właściwie podstawowa zasada

    – Inna kwestia to wysyp kancelarii franmowych w małych miastach – jeszcze w 2017/2018 r. kancelarie od spraw frankowiczów były w takich miastach tylko jak Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań – Katowice czy Gliwice. Teraz widzimy kancelarie w małych miastach, miejscowościach ba odkrywamy, że są nawet jakieś kancelarie dla frankowiczów w Sosnowcu czy Opolu. Widać, że to amatorzy już chociażby po treści stron internetowych ale niestety nie każdy frankowicz jest biegły i się połapie. Dla bezpieczeństw nie ma co szukać kancelarii jak mieszkasz w małej miejscowości. Idź do kogoś sprawdzonego. Po co ryzykować przegraną albo gigantyczne koszty prowadzenia sprawy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Popularne

Więcej podobnych
artykuły

Kredyty Frankowe w 2024: Sposoby na Unieważnienie Umowy i Odzyskanie Nadpłat

Zmaganie się z kredytami frankowymi stało się dla wielu...

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?

Wybór odpowiedniej kancelarii frankowej w Warszawie może wydawać się...

Czy opłaca się podpisać ugodę z bankiem za kredyt we frankach w 2024 roku?

Decyzja o podpisaniu ugody z bankiem w kwestii kredytów...

Unieważnienie umowy frankowej – co to oznacza? Jakie skutki niesie?

Kredyty we frankach szwajcarskich, które stały się gorącym tematem...