Rozprawa przed sądem o kredyt we frankach – jak się przygotować?

Data:

Jeśli decydujesz się na zainicjowanie postępowania i proces z bankiem to musisz liczyć się z tym, że sąd będzie chciał cię wysłuchać podczas rozprawy, a więc, że zostaniesz wezwany na rozprawę i sąd przesłucha cię w charakterze strony. Składanie wyjaśnień przed sądem z całą pewnością będzie dla ciebie stresujące, jednak każda rozprawa odbywa się według przyjętego schematu, więc podpowiemy czego możesz się spodziewać.

Na wyznaczony przez sąd termin rozprawy przyjdź do sądu punktualnie, bo o ile rozprawa może rozpocząć się nieco później, gdy sąd nie zakończy o wyznaczonej godzinie innych wyznaczonych tego samego dnia rozpraw, to jednak, gdy Ty się spóźnisz to na ciebie sąd czekać nie będzie, a wtargnięcie do sali rozpraw już po rozpoczęciu rozprawy nie wywołuje najlepszego wrażenia.

Pamiętaj ponadto by do sądu ubrać się schludnie, przyjście do sądu w bermudach lub japonkach, nawet w bardzo upalny dzień, nigdy nie jest dobrze postrzegane i może wręcz zostać potraktowane jako obraza sądu.

Istotne również jest byś idąc do sądu miał przy sobie dowód osobisty, a także byś przestrzegał zasad panujących na sali sądowej, a więc przed rozprawą wyłącz lub wycisz telefon, a podczas rozprawy nie spożywaj posiłków ani napojów.

Po wejściu do sali sądowej powinieneś zająć miejsce po prawej stronie sędziego, gdyż to miejsce przeznaczone dla powoda, pozwany zawsze siedzi po lewej stronie sędziego.

Zwracając się do sądu zawsze wstawaji używaj sformułowania „Wysoki Sądzie”.

Jeżeli w postępowaniu jesteś reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika to głównie twój pełnomocnik będzie się wypowiadać, jeśli jednak będziesz występować samodzielnie, to na ciebie spadnie ten ciężar, choć sąd oczywiście pouczy cię wówczas o obowiązujących przepisach. Podczas składania zeznań w charakterze strony, pełnomocnik nie będzie jednak mógł mówić za ciebie, jak również ty podczas zeznań nie możesz korzystać z notatek czy innych dokumentów.

Każde przesłuchanie zaczyna się od standardowych pytań zadawanych przez sąd, a więc sąd zapyta ile masz lat, jakie masz wykształcenie, gdzie mieszkasz, a następnie zostaniesz pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Po pouczeniu sędzia przystąpi do wyjaśniania sprawy będącej przedmiotem postępowania, i choć nie ma możliwości by przewidzieć wszystkie pytania jakie mogą paść podczas postępowania, to jednak z uwagi na specyfikę spraw frankowych, można wymienić kilka kwestii, o które z całą pewnością sąd zapyta.

Przygotowując się do rozprawy i składania zeznań, musisz sobie przede wszystkim przypomnieć jakie były okoliczności zawarcia przez ciebie umowykredytowej we frankach.

Najczęściej zadawane pytania podczas rozprawy o odfrankowienie lub unieważnienie umowy kredytu to

 • czy miałeś możliwość negocjowania warunków umowy,
 • ile miałeś czasu by zapoznać się z umową,
 • czy miałeś możliwość zapoznania się z załącznikami do umowy przed jej podpisaniem,
 • dlaczego zdecydowałeś się na kredyt we frankach,
 • czy miałeś możliwość zaciągnięcia kredytu w złotówkach,
 • jak przedstawiała się twoja zdolność kredytowa w przypadku kredytu w złotówkach, a jak we frankach.

Ponadto, możesz się również spodziewać, że sąd zapyta w jakim celu zaciągnąłeś kredyti na co został on przeznaczony, a także czy nieruchomość nabyta w ramach kredytu stanowiła przedmiot działalności gospodarczej.

Z uwagi, iż w sprawach frankowych wykazywana jest abuzywność postanowień umowy odnoszących się do waluty obcej, z całą pewnością możesz spodziewać się również pytań dotyczących tego czy:

 • zostało ci szczegółowo wyjaśnione ryzyko związane z kredytem indeksowanym/denominowanym do franka,
 • czy otrzymałeś informacje, że bank będzie stosować dwa kursy, inny do wypłaty kredytu, a inny do ustalania spłaty kredytu,
 • a także czy miałeś wiedzę o oprocentowaniu zaciągniętego kredytu.

Sąd będzie interesować również czy terminowo spłacasz/spłacałeś kredyt oraz jak obecnie kształtuje się saldo twojego zadłużenia (jeżeli nadal spłacasz kredyt) i czy masz wiedzę na ten temat.

Kolejno odpowiadać będziesz na pytania pełnomocników, jeżeli będzie w sądzie reprezentowany przez prawnika, to twój prawnik zada ci pytania jako pierwszy, a następnie będziesz odpowiadać na pytania pełnomocnika banku. Odpowiadając na pytania prawników pamiętaj jednak, że odpowiedź zawsze kierujesz do sądu, a nie do osoby od której pytanie pochodzi.

Nie ulega wątpliwości, że pojawienie się i występowanie w sądzie jest stresującą sytuacją, zwłaszcza dla osób, które nigdy wcześniej nie miały okazji uczestniczyć w rozprawie, musisz jednak zdawać sobie sprawę z tego, że w inny sposób nie odzyskasz od banku swoich pieniędzy, chwilowy dyskomfort związany z koniecznością przyjścia na rozprawę z całą pewnością zrekompensuje więc wygrana. Jeśli masz pytania odnośnie rozpraw frankowych możesz je też zadać w naszej Bazie Wiedzy

3 KOMENTARZE

 1. Wydaje mi się, że kluczowe jest mieć dobrego prawnika. To prawnik musi dbać aby frankowicz był spokojny i dobrze przygotowany do sprawy. Wiadomo, że najlepszy adwokat nie przygotuje kogoś kogo zje stres ale powinien przynajmniej się postarać tak przygotować frankowicza aby nie musiał szukać wiedzy w internecie

 2. no wiedz takich pytań mogą być setki, ale większość się powtarza np:

  Przykłady pytań od prawników banków:
  1. „Czy wcześniejszy kredyt, który Pan zaciągał, też był waloryzowany kursem waluty obcej?”
  Dlaczego prawnik banku zadaje takie pytanie? Jeśli kredytobiorca zaciągał już kredyt w CHF, to może znaczyć, że dobrze znał produkt.
  2. „Jakie wykształcenie posiadał Pan w momencie zaciągania kredytu? Jaki zawód ówcześnie Pan wykonywał?”
  Cel pytania – prawnik banku wykorzysta fakt, jeśli kredytobiorca był np. magistrem zarządzania. Bank w takich przypadkach będzie powoływał się na wysoki stopień świadomości ekonomicznej klienta.
  3. „Czy w kredytowanej nieruchomości prowadzona była działalność gospodarcza?”
  Celem pytania jest przedstawienie klienta jako przedsiębiorcy, a nie konsumenta. W przypadku umowy między przedsiębiorcami nie ma klauzul abuzywnych.
  Przykłady pytań od sędziów:
  1. W jaki sposób pracownik banku informował o ryzyku zmiany kursów walut?
  2. Czy w pierwszej kolejności zaproponowano kredyt w złotówce?
  3. Czy bank informował o tym, jaki kurs będzie stosował przy przeliczaniu wysokości rat na franki?
  4. Na jaki cel przeznaczone zostały środki z kredytu?

 3. Lista pytań unieważnienie/odfranowienie
  1) Ile mają Państwo lat i jaki wykonują zawód?
  2) Czy kredyt był zaciągany na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej?
  3) Czy przy zawarciu umowy kredytowej brał udział doradca kredytowy, czy umowa była
  podpisywana wyłącznie w banku?
  4) Czy dostali Państwo ofertę typowego kredytu złotowego? Jeśli tak, to w jakiej formie
  (pisemnie, ustnie, na maila)? Jak przedstawiała się ta oferta? Czy była konkurencyjna
  względem kredytu odnoszącego się do waluty?
  5) Czy to był pierwszy kredyt hipoteczny? Czy inne kredyty odnosiły się do waluty? Czy zostały
  spłacone?
  6) Jaka była procedura zawarcia umowy kredytowej:
  a) kiedy składano wniosek kredytowy,
  b) kiedy badano zdolność kredytową,
  c) czy mieli Państwo taką samą zdolność kredytową w „CHF” i w PLN,
  d) czy sporządzane były symulacje wysokości rat kredytowych w przypadku zmian
  kursowych, czy sporządzane były symulacje wysokości kapitału w przypadku zmian
  kursowych,
  e) jeśli tak, to jakie to były symulacje,
  f) kiedy została wydana decyzja kredytowa,
  g) kiedy zapoznali się Państwo z projektem umowy, czy była możliwość nanoszenia zmian
  do treści umowy, czy miało to miejsce po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej,
  h) czy zapoznali się Państwo z treścią umowy i czy ją zrozumieliście,
  i) czy zadawaliście Państwo pytania odnośnie treści umowy,
  str. 5
  j) czy można było wykreślić w umowie oświadczenie o zapoznaniu się z ryzykiem kursowym,
  k) czy treść umowy była z Państwem indywidualnie uzgadniana,
  l) czy byli Państwo informowani o ryzyku kursowym, jeśli tak, to o czym konkretnie,
  m) czy wyjaśniono Państwu dlaczego do wypłaty kwoty kredytu bank przelicza kwotę po
  kursie kupna, a do spłaty rat kredytowych, przelicza kwoty po kursie sprzedaży,
  n) czy wyjaśniono Państwu, w jaki sposób będą ustalane kursy walut przez bank, na
  potrzebę realizacji umowy kredytowej,
  o) czy wyjaśniono Państwu, że kurs oferowany Państwu do rozliczeń wypłaconej kwoty
  kredytu i do rozliczeń rat kredytowych, jest mniej korzystny niż kurs międzybankowy,
  uzyskiwany przez bank – czy znali Państwo wysokość marży narzucanej przez bank,
  p) dlaczego wybrali Państwo kredyt odnoszący się do waluty,
  q) czy zostało Państwu wyjaśnione, z jakich przyczyn kredyt miał być powiązany z walutą
  CHF,
  r) czy od początku mogliście Państwo spłacać raty w CHF, czy była taka możliwość?
  7) Czy przedstawiciel banku wyjaśniał znaczenie waluty CHF na świecie?
  8) Czy przedstawiciel banku przedstawił w jaki sposób kształtował się kurs CHF względem
  waluty polskiej? Jeżeli tak – jaki okres historyczny był uwzględniony w tej informacji?
  9) Czy przedstawiciel banku wyjaśnił od jakich czynników zależy kurs PLN względem waluty
  CHF?
  10) Czy przedstawiciel banku zwrócił uwagę na ewentualne ówczesne wydarzenia na świecie,
  dane makroekonomiczne i inne okoliczności , które mogłyby wpłynąć na wzrost kursu CHF?
  11) Czy przedstawiciel banku informował, czy wartość złotówki względem franka w okresie
  poprzedzającym zawarcie umowy jest adekwatna do rzeczywistej jej wartości, czy też jest
  przewartościowana bądź niedowartościowana?
  12) Czy przedstawiciel banku przedstawił symulację wzrostu salda zadłużenia i rat w PLN w
  przypadku wzrostu kursu CHF? Jeżeli tak – jaka skala zmiany kursu została przyjęta do owej
  symulacji?
  13) Czy przedstawiciel banku zachęcał Państwa do zawarcia umowy o kredyt powiązany z CHF?
  Jeżeli tak – w jaki sposób?
  14) Ile lat spłacają Państwo kredyt?
  15) W jakiej wysokości został zaciągnięty?
  16) Ile zdaniem banku powinni Państwo jeszcze zapłacić bankowi – jakie jest saldo na dziś?
  17) Ile jest warta nieruchomość zabezpieczająca hipotecznie kredyt?
  18) Czy stwierdzenie nieważności umowy kredytowej jest dla Państwa najlepszym z rozwiązań,
  czy interesują Państwa inne rozstrzygnięcia?
  str. 6

  19) Czy zgadzacie się Państwo na przeliczenie Państwa zobowiązania względem banku według jakiegoś „sprawiedliwego kursu”, czy zastąpienie tzw. Klauzul Przeliczeniowych innym zapisem umownym?
  20) Czy gdybyście Państwo zostali uświadomieni przed zawarciem umowy, że ze skorzystaniem z kredytu wiąże się ryzyko kursowe, którego prawdopodobieństwa i skali nie da się przewidzieć, to zawarlibyście Państwo umowę kredytu?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Popularne

Więcej podobnych
artykuły

Liczba zapadłych wyroków sądowych w sprawach frankowych nadal rośnie

W ostatnim czasie liczba zapadłych wyroków sądowych w sprawach...

Ugody frankowe dla frankowiczów: Czy warto zawierać ugody z bankami?

W mediach trwa intensywna kampania sektora bankowego zachęcająca frankowiczów...

Frankowicze w Polsce – Wzrost liczby pozwów przeciwko bankom o 30 procent

W Polsce trwa lawina pozwów frankowiczów przeciwko bankom. W...

Prognoza kursu franka CHF na 2024 r. Co czeka Frankowiczów?

Kurs franka szwajcarskiego jest tematem, który budzi duże zainteresowanie...