Opis Sprawy:

Jeśli decydujesz się na zainicjowanie postępowania i proces z bankiem to musisz liczyć się z tym, że sąd będzie chciał cię wysłuchać podczas rozprawy, a więc, że zostaniesz wezwany na rozprawę i sąd przesłucha cię w charakterze strony. Składanie wyjaśnień przed sądem z całą pewnością będzie dla ciebie stresujące, jednak każda rozprawa odbywa się według przyjętego schematu, więc podpowiemy czego możesz się spodziewać.

Na wyznaczony przez sąd termin rozprawy przyjdź do sądu punktualnie, bo o ile rozprawa może rozpocząć się nieco później, gdy sąd nie zakończy o wyznaczonej godzinie innych wyznaczonych tego samego dnia rozpraw, to jednak, gdy Ty się spóźnisz to na ciebie sąd czekać nie będzie, a wtargnięcie do sali rozpraw już po rozpoczęciu rozprawy nie wywołuje najlepszego wrażenia.

Pamiętaj ponadto by do sądu ubrać się schludnie, przyjście do sądu w bermudach lub japonkach, nawet w bardzo upalny dzień, nigdy nie jest dobrze postrzegane i może wręcz zostać potraktowane jako obraza sądu.

Istotne również jest byś idąc do sądu miał przy sobie dowód osobisty, a także byś przestrzegał zasad panujących na sali sądowej, a więc przed rozprawą wyłącz lub wycisz telefon, a podczas rozprawy nie spożywaj posiłków ani napojów.

Po wejściu do sali sądowej powinieneś zająć miejsce po prawej stronie sędziego, gdyż to miejsce przeznaczone dla powoda, pozwany zawsze siedzi po lewej stronie sędziego.

Zwracając się do sądu zawsze wstawaji używaj sformułowania „Wysoki Sądzie”.

Jeżeli w postępowaniu jesteś reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika to głównie twój pełnomocnik będzie się wypowiadać, jeśli jednak będziesz występować samodzielnie, to na ciebie spadnie ten ciężar, choć sąd oczywiście pouczy cię wówczas o obowiązujących przepisach. Podczas składania zeznań w charakterze strony, pełnomocnik nie będzie jednak mógł mówić za ciebie, jak również ty podczas zeznań nie możesz korzystać z notatek czy innych dokumentów.

Każde przesłuchanie zaczyna się od standardowych pytań zadawanych przez sąd, a więc sąd zapyta ile masz lat, jakie masz wykształcenie, gdzie mieszkasz, a następnie zostaniesz pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Po pouczeniu sędzia przystąpi do wyjaśniania sprawy będącej przedmiotem postępowania, i choć nie ma możliwości by przewidzieć wszystkie pytania jakie mogą paść podczas postępowania, to jednak z uwagi na specyfikę spraw frankowych, można wymienić kilka kwestii, o które z całą pewnością sąd zapyta.

Przygotowując się do rozprawy i składania zeznań, musisz sobie przede wszystkim przypomnieć jakie były okoliczności zawarcia przez ciebie umowykredytowej we frankach.

Najczęściej zadawane pytania podczas rozprawy o odfrankowienie lub unieważnienie umowy kredytu to

  • czy miałeś możliwość negocjowania warunków umowy,
  • ile miałeś czasu by zapoznać się z umową,
  • czy miałeś możliwość zapoznania się z załącznikami do umowy przed jej podpisaniem,
  • dlaczego zdecydowałeś się na kredyt we frankach,
  • czy miałeś możliwość zaciągnięcia kredytu w złotówkach,
  • jak przedstawiała się twoja zdolność kredytowa w przypadku kredytu w złotówkach, a jak we frankach.

Ponadto, możesz się również spodziewać, że sąd zapyta w jakim celu zaciągnąłeś kredyti na co został on przeznaczony, a także czy nieruchomość nabyta w ramach kredytu stanowiła przedmiot działalności gospodarczej.

Z uwagi, iż w sprawach frankowych wykazywana jest abuzywność postanowień umowy odnoszących się do waluty obcej, z całą pewnością możesz spodziewać się również pytań dotyczących tego czy:

  • zostało ci szczegółowo wyjaśnione ryzyko związane z kredytem indeksowanym/denominowanym do franka,
  • czy otrzymałeś informacje, że bank będzie stosować dwa kursy, inny do wypłaty kredytu, a inny do ustalania spłaty kredytu,
  • a także czy miałeś wiedzę o oprocentowaniu zaciągniętego kredytu.

Sąd będzie interesować również czy terminowo spłacasz/spłacałeś kredyt oraz jak obecnie kształtuje się saldo twojego zadłużenia (jeżeli nadal spłacasz kredyt) i czy masz wiedzę na ten temat.

Kolejno odpowiadać będziesz na pytania pełnomocników, jeżeli będzie w sądzie reprezentowany przez prawnika, to twój prawnik zada ci pytania jako pierwszy, a następnie będziesz odpowiadać na pytania pełnomocnika banku. Odpowiadając na pytania prawników pamiętaj jednak, że odpowiedź zawsze kierujesz do sądu, a nie do osoby od której pytanie pochodzi.

Nie ulega wątpliwości, że pojawienie się i występowanie w sądzie jest stresującą sytuacją, zwłaszcza dla osób, które nigdy wcześniej nie miały okazji uczestniczyć w rozprawie, musisz jednak zdawać sobie sprawę z tego, że w inny sposób nie odzyskasz od banku swoich pieniędzy, chwilowy dyskomfort związany z koniecznością przyjścia na rozprawę z całą pewnością zrekompensuje więc wygrana. Jeśli masz pytania odnośnie rozpraw frankowych możesz je też zadać w naszej Bazie Wiedzy