ING BANK – Kredyty frankowe – analiza umowy kredytu – zapisy niedozwolone w umowie banku ING.

Unieważnienie kredytu Ing Bank / Odfrankowienie

Kredyty we frankach szwajcarskich udzielane były jako kredyty denominowane lub indeksowane, niezależnie jednakże od tego jaki rodzaj kredytu posiadasz, najprawdopodobniej możesz zawartą umowę zakwestionować i możesz odzyskać od banku środki, które niesłusznie wpłaciłeś. W przypadku, gdy twoim kredytodawcą był ING Bank Śląski, najpewniej zawarłeś umowę o kredyt indeksowany, czyli w twojej umowie kredytowej kwota kredytu została określona w złotówkach, która następnie została indeksowana do franka szwajcarskiego. 

Poniżej przedstawiamy materiał, który pozwoli ci samodzielnie wstępnie ustalić czy twoja umowa zawiera zapisy, które pozwolą na skuteczne pozwanie banku i wygranie sprawy. Są to jednak informacje poglądowe. Sprawy kredytów frankowych są bardzo trudne i wymagają każdorazowo analizy wyspecjalizowanej kancelarii prawadzącej sprawy frankowiczów z dużym doświadczeniem. Stąd też przed podjęciem ostatecznej decyzji o pozwaniu banku koniecznie skonsultuj swoją sprawę z kancelarią frankową. Ogłoszeń o pomocy dla frankowiczów jest bardzo wiele natomiast dobrych kancelarii z sukcesami tylko garstka.

W osobnym artykule opisujemy dostępnym pod linkiem Jak wybrać dobrą kancelarię do sprawy frankowej – udzielamy bardzo ważnych wskazówek co do wyboru prawnika frankowego. Jeśli jednak w twojej umowie są zapisy, które omawiamy poniżej jest duża szansa, że możesz skutecznie pozwać bank

Jak zwykle w przypadku kredytów frankowych, roszczenia przeciwko bankowi wywodzić będziesz z niedozwolonego charakteru niektórych postanowień zawartych w umowie kredytowej, a tych w umowach Banku ING nie brakuje.

Pierwszy niedozwolony zapis zawarty został już w paragrafie pierwszym umowy i dotyczy on wypłaty udzielonego kredytu. W zdaniu drugim, ustępu pierwszego paragrafu pierwszego, zawarte bowiem zostało następujące sformułowanie: „równowartość wskazanej kwoty w walucie CHF zostanie określona na podstawie gotówkowego kursu kupna CHF Banku z dnia wypłaty (uruchomienia) pierwszej transzy kredytu (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku- tabela A w tym dniu) i zostanie podana w harmonogramie spłat”.

Zapisy niedozwolone w umowie ING BANK

Powyższe regulacje uzupełnione zostały zapisami paragrafu drugiego, który stanowi, że „Kredyt zostanie uruchomiony w złotych, a jego równowartość w walucie CHF ustalona zostanie według kursu kupna określonego w §1 ust. 1, w dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu. Kolejne transze kredytu będą uruchamiane w złotych, a ich równowartość w walucie CHF będzie ustalana każdorazowo według kursu kupna na podstawie gotówkowego kursu kupna CHF Banku z dnia wypłaty (uruchomienia) danej transzy kredytu (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku- tabela A w tym dniu)”.

Powołane zapisy teoretycznie mają regulować sposób przeliczania waluty, w praktyce jednakże nic z nich dla kredytobiorcy nie wynika, gdyż nadal nie wiadomo na jakich zasadach wypłata kredytu nastąpi. Na podstawie przywołanych regulacji Bank przyznał sobie niczym nie ograniczone prawo ustalania kursów kupna waluty, według zasad znanych tylko Bankowi, takie działanie kształtuje więc prawa i obowiązki kredytobiorcy w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, naruszając jego interesy.

Tym samym więc Bank mógł dowolnie kształtować i ustalać wysokość kursów, nie opierając się na żadnych obiektywnych wskaźnikach, kredytobiorca tak naprawdę nie wiedział zatem nawet ile finalnie będzie wynosiło jego zadłużenie.

Możesz także policzyć ile możesz odzyskać pozywając bank korzystając z dostępnych w sieci kalkulatorów dla frankowiczówKalkulator Frankowicza (online) 

W podobny sposób ukształtowane zostały również zapisy umowy dotyczące spłaty zaciągniętego kredytu.

W paragrafie piątym umowy kredytowej przeczytać bowiem możemy, że „kredyt, odsetki oraz inne zobowiązania wyrażone w CHF będą spłacane w złotych jako równowartość raty w CHF przeliczonej według gotówkowego kursu sprzedaży CHF Banku z dnia wymagalnej spłaty (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku- tabela A, w tym dniu)”. Wskazaną zasadą objęta została również przedterminowa spłata kredytu, co w praktyce oznacza, że Bank może tak naprawdę w sposób dowolny kształtować wysokość poszczególnych rat do spłaty. Takie działanie zostało oczywiście już wielokrotnie zakwestionowane przez sądy i zapis ten również stanowi niedozwolone postanowienie umowne, dlatego powinien zostać z umowy wyeliminowany.

Zapis niedozwolony w umowie ING BANK

Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem, kredyty indeksowane można przede wszystkim odfrankowić, czyli można usunąć z umowy niedozwolone zapisy umowne dotyczące indeksacji i po takim zabiegu pierwotny kredyt we frankach staje się kredytem złotówkowym oprocentowanym stawką LIBOR.

Po odfrankowieniu odzyskasz więc od banku pieniądze, które wpłaciłeś, gdyż bank stosował niedozwolone postanowienia, a ponadto pozostałe do spłaty raty ulegną obniżeniu, ponieważ bank nie będzie mógł stosować zmiennych i dowolnych kursów waluty. Po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE, które wydane zostało na początku października 2019 r. w polskiej sprawie frankowej, Trybunał uznał, że sąd może również stwierdzić nieważność umowy o kredyt indeksowany, jeżeli z takim żądaniem wystąpi kredytobiorca, można się więc spodziewać, że i umowy o kredyt indeksowany zaczną być unieważniane, co dla kredytobiorców stanowi bardzo dobrą wiadomość, w końcu takie rozwiązanie jest dla nich najkorzystniejsze.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.