Przegrana frankowiczów z Mbank

Sąd Okręgowy w Warszawie (I C 274/18, SSO Ewa Ligoń-Krawczyk) oddalił powództwo kredytobiorców przeciwko mBankowi w całości. Zdaniem Sadu, ponieważ powodowie zaciągali tego typu kredyt...

Przegrana frankowiczów

Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 18.11.2019 r., I C 148/19. SSR del.Tadeusz Bulanda. Pozew o zapłatę (kwoty wynikającej gdyby nie było klauzuli waloryzacyjnej) Sąd uznał ➡...

Popularne