Zwycięstwo: FRANKOWICZA

mBank

I C 257/19

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Rejonowy w Łodzi


Opis Sprawy:

 

Sąd w związku z podniesionymi w pozwie żądaniami zwrotu nadpłaty (wytoczonego jeszcze przed wyrokiem TSUE), doszedł do wniosku, że umowa kredytu powiązanego do waluty CHF spełnia warunki do całkowitego unieważnienia z uwagi na to, że cyt. „postanowienia dotyczące indeksacji kredytu określają świadczenia główne stron, które jednak nie zostały sformułowane w sposób jednoznaczny, a co za tym idzie, podlegają kontroli co do abuzywności”.