Zwycięstwo: BANKU

Fortis Bank

XXV C 90/18

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

9.07.2020 wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie XXV C 90/18 sędzia Michał Jakubowski oddalenie powództwa klientów Fortis – kredyt „walutowy”