Santander Bank unieważnienie kredytu ( umowa Kredyt Bank ) XXV C 1060/17

Unieważnienie umowy kredytu Santander ( umowa Kredyt Bank ), Teoria dwóch kondykcji XXV C 1060/17 sędzia Anna Zalewska

mBank unieważnienie umowy frankowej MultiPlan I C 136/19

Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny w wyroku z 20 lipca 2020 r., sygn, akt I C 136/19, ustalił, że umowa o kredyt...

ING BANK unieważnienie umowy kredytu II C 461/19

W  dniu 21 lipca 2020r. Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok w sprawie o sygn. akt II C 461/19 w którym ustalił, że umowa...

Deutsche Bank unieważnienie umowy kredytu VI C 1540/19 ( teoria dwóch kondykcji)

22.07.2020 r. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, sygn. VI C 1540/19 unieważnienie kredytu Deutsche Bank. Umowa została zawarta w połowie 2009 r., gdy z...

BPH S.A unieważnienie kredytu indeksowanego umowa GE Money Bank XV C 562/18

dnia 21 lipca 2020 r., Sąd Okręgowy w Gdańsku,  (SSO Ewa Tamowicz, XV C 562/18) ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził na rzecz powoda kwotę...

Popularne