Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Bank Millennium

XII C 1379/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Prawomocny

Sad Okręgowy Wrocław


Opis Sprawy:

04.02.2020r, Sąd Okręgowy we Wrocławiu, unieważnienie umowy Bank Millennium

-Sąd Zasądza od pozwanego na rzecz powoda całą kwotę uiszczoną na rzecz banku z tyt. umowy wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie
-oddala powództwo w pozostałym zakresie
– Zasądza od pozwanego na rzecz powoda koszty zastępstwa procesowego, koszty opłaty od pozwu i opłaty skarbowej.

Powództwo zasługuje na uwzględnienie w całości. Kwestia zawarcia w tej umowie klauzul niedozwolonych jest przesądzona w pierwszej kolejności wyrokiem
•Sądu Okręgowego w Warszawie z 14.12.2010r w sprawie 17 Anc 426/09
• Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 21.10.2011r w sprawie 6 AC 420/11
Co więcej takie same umowy w ostatnim okresie są w orzecznictwie traktowane, jako umowy nieważne.
• Sad Apelacyjny w Warszawie orzekł o tym dnia 13.11.2019r w sprawie I ACa 674/18, 26.09.2018r w sprawie 6 ACa 427/18 i 1.07.2019t w sprawie 6 ACa 1712/17
Takie same umowy zostały ocenione jako umowy nieważne, zawierają one klauzule niedozwolone.
-Bank sam ustalał kurs w aktach znajduje się aneks z 2012r, ale jest to nadal kurs ustalany przez bank.
-Przeliczenie wartości kredytu jest całkowicie poza umową i pare dni po zawarciu umowy.
– Bank twiedzi, że była możliwość spłaty we frankach, co wynika z regulaminu, natomiast jest też że byłoby to możliwe jeśli bank zaoferował rachunek we frankach a tak nie wynika z materiału dowodowego.

W konsekwencji powództwo jest uzasadnione, zmierzające do zasądzenia całej kwoty spełnionej na rzecz banku.