Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Bank Ochrony Środowiska

XXV C 518/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Odfrankowienie

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

11.03.2020 r. Bank Ochrony Środowiska – odfrankowienie kredytu denominowanego, sygn. akt: XXV C 518/18

Sąd Okręgowy w Warszawie dnia 11 marca 2020 roku wydał korzystny dla konsumentów wyrok dotyczący umowy kredytu „denominowanego” w CHF, zawartej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Sąd uznał umowę kredytu denominowanego w CHF zawartą z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. za kredyt wyrażony w walucie PLN;

Sąd odfrankowił umowę kredytu denominowanego i w ten sposób zasądził na rzecz kredytobiorców wszystkie wyliczone przez biegłego sądowego nadpłaty.

XXV C 518/18. Więcej informacji o wyroku na stronie kancelarii.