Zwycięstwo: FRANKOWICZA

PEKAO S.A

I C 964/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy we Wrocławiu


Opis Sprawy:

10.03.2020, Sąd Okręgowy we Wrocławiu, sygn. akt I C 964/18, SSO Marcin Śmigiel

Unieważnienie umowy kredytu  PEKAO SA (umowa denominowana d. BPH), Teoria dwóch kondycji, Nieważność w sentencji. Sąd zasądził PLN i CHF od banku.