Zwycięstwo: FRANKOWICZA

BNP Paribas (BGŻ)

XXV C 119/19

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy Warszawa


Opis Sprawy:

Wyrok z dnia 29.06.2020 r., sygn. XXV C 119/19, sędzia Agnieszka Wlekły-Pietrzak, XXV Cywilnym w SO Warszawa.
BNP Paribas – umowa denominowana dawnego BGŻ z 2008 r.

W sentencji ustalono nieważność umowy i zasądzono prawie 16 tys. zł tytułem zwrotu nienależnych świadczeń, bank obciążono w całości kosztami procesu.
Wyrok zapadł po zaledwie jednym terminie rozprawy, na którym przesłuchano powodów. Sąd nie powoływał biegłego. Zastosował jednak teorię salda, uznając, że może zasądzić zwrot jedynie nadwyżki ponad wypłacony kapitał.