Zwycięstwo: FRANKOWICZA

BPH S.A.

XV C 562/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Gdańsku


Opis Sprawy:

dnia 21 lipca 2020 r., Sąd Okręgowy w Gdańsku,  (SSO Ewa Tamowicz, XV C 562/18) ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził na rzecz powoda kwotę ponad 218 tys. PLN tytułem zwrotu zapłaconych rat kredytu.
W ocenie sądu klauzule indeksacyjne zawarte w umowie są niedozwolone, a po ich wykreśleniu umowa nigdy nie zostałaby zawarta w takim kształcie. Z tego względu całą umowę należało uznać za nieważną.