Zwycięstwo: FRANKOWICZA

BPH SA

XV C 1338/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Gdańsku


Opis Sprawy:

dnia 16.07.2020 r. , Sąd Okręgowy w Gdańsku, stwierdził, iż umowa zawarta z GE Money Bank ( obecnie bank BPH SA) jest nieważna.Sędzia Ewa Tamowicz
Sygn akt XV C 1338/18