dnia 16.07.2020 r. , Sąd Okręgowy w Gdańsku, stwierdził, iż umowa zawarta z GE Money Bank ( obecnie bank BPH SA) jest nieważna.Sędzia Ewa Tamowicz
Sygn akt XV C 1338/18