Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Lukas bank

XII C 715/19

Rodzaj rozstrzygnięcia: Odfrankowienie

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy we Wrocławiu


Opis Sprawy:

10.03.2020 r. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XII C 715/19, SSO Krzysztof Rudnicki

Odfrankowienie kredytu Credit Acricole – umowa Lukas Bank ( denominowany)

Powódka domagała się się kwoty nadpłat, powstałych na skutek klauzul niedozwolonych i z tym stanowiskiem Sąd się zgadza.Sąd dokonał rozliczeń, NIE sięgając po opinie biegłego, tylko posługując się dowolnym kalkulatorem kredytowym, pozwalającym sporządzić harmonogram spłat kredytu, tak jakby to robił pierwotnie.