Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Deutsche Bank

I C 2838/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia


Opis Sprawy:

02.06.2020 r, Sądzie Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia wydał wyrok ws. kredytu denominowanego do franka szwajcarskiego udzielonego przez Deutsche Bank Polska S. A.. Sprawa o zapłatę, pozew wniesiony w lipcu 2018 roku. Sąd zasądził na rzecz konsumenta łącznie prawie 60 000 zł (roszczenie było dochodzone częściowo przez konsumenta). Sąd uzasadnił, że jest to świadczenie nienależne w związku z nieważną umową. sygn. I C 2838/18