Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Getin Bank

XXV C 573/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Odfrankowienie

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sad Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. XXV C 573/18,

Odfrankowienie umowy Getin Bank, nadpłata do zwrotu dla frankowicza 116.000  zł.

Oddalenie powództwa o ustalenie. Nie ma interesu. Stwierdzenie nieważności nie kończy sporu w żadnej spornej kwestii.

Zapłata 116 tys zł. Są klauzule abuzywne. Tabele kursowe. Nie ma znaczenia że stosowanie tabel jest zgodne z prawem, konsument nie mógł kontrolować matematycznych wyliczeń. Sąd z urzędu wie, że nie ma rynku kredytów PLN+LIBOR, umowa wciąż zawiera wszystkie cechy ustawowe kredytu bankowego. Klienci wpłacili więcej niż wynika z wymagalności rat.