Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Getin Bank

XXV C 10/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Odfrankowienie

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sad Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

Getin Bank odfrankowienie kredytu XXV C 10/18

Po wyeliminowaniu klauzul abuzywnych umowa może funkcjonować jako umowa złotowa oprocentowana LIBOR. Nie ma takich umów w obrocie, ale jest to skutek dla przedsiębiorcy zamieszczenia zapisów niedozwolonych w umowie.
Wg sądu ta umowa ma wszystkie elementy kredytu hipotecznego zgodne z art.69 pb. Wyeliminowanie klauzul abuzywnych pozwala umowie dalej funkcjonować. Bank ustalał w sposób arbitralny kursy w tabelach, a konsument nie miał możliwości sprawdzić jak bank to robił. Powodowie nie byli poinformowani dlaczego bank stosował do wypłaty kurs kupna, a do spłaty kurs sprzedaży. Pozwany nie wykazał, aby te postanowienia były negocjowane.

CKK nie ma znaczenia dla kredytów hipotecznych, bo tak wskazał ustawodawca.

Kredyt indeksowany jest rodzajem kredytu hipotecznego, spełnia wszystkie elementy kredytu określone w art.69 pb. Te umowy nie są sprzeczne z prawem wg SN i doktryny. Tak ukształtowana umowa nie jest sprzeczna z art. 358 1, kwota kredytu jest wyrażona w zł, wysokość określona w CHF przy klauzulach abuzywnych nie ma znaczenia. Kwota określona w umowie w PLN, była tożsama z kwotą wypłaconą.

Umowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, bowiem zgodnie z art. 353 1 strony mogły dowolnie swoje obowiązki uregulować.

Nie ma też nieuczciwej praktyki rynkowej, bowiem wiedzą powszechną jest, że kursy walut ulegają wahaniom i czynniki na to wpływające są wielorakie.

To, że powodowie nie przewidzieli m.in. kryzysu gospodarczego, bądź uwolnienia przez Szwajcarów kursu waluty nie powodowało, że oferowanie tego typu kredytów indeksowanych można uznać za nieuczciwą praktykę rynkową.

W związku z powyższym mamy do czynienia z odfrankowieniem, a nie nieważnością.

W związku z czym sąd zasądził nadpłacone raty.