Sąd Okręgowy w Lublinie, wyrok z 22.11.2019, sygn. akt I C 700/19. SSO Piotr Telusiewicz.

Umowa nie może być wykonywana bez niedozwolonych klauzul indeksacyjnych, poza tym umowa jest sprzeczna z art. 69 prawa bankowego.