Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Getin Bank

XXV C 85/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Odfrankowienie

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

Getin Bank! Umowa (Noble Banku) – odfrankowienie

Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 25.11.2019, sygn. akt XXV C 85/18. SSO Tomasz Gal

Umowa dawnego Noble Bank jest ważna, ale mechanizm indeksacji jest w całości bezskuteczny (w sprawie był zawarty aneks z 2009 r. rzekomo zmieniający charakter kredytu na walutowy).

Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 338 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 8.12.2017 r. do dnia zapłaty jako zwrot nadpłaconych rat kredytu oraz ustalił, że postanowienia umowy odnoszące się do indeksacji oraz odpowiednie postanowienia aneksu są bezskuteczne na przyszłość.