Getin Bank – unieważnienie umowy. Sąd Okręgowy we Wrocławiu sygn. akt XII C 827/18.