17.06.2020 Sąd Okręgowy w Warszawie, na podstawie art. 189 kpc ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF  Getin Noble Bank jest nieważna na podstawie art. 58 par. 1 i 2 jako sprzeczna z naturą stosunku prawnego i zasadami współżycia społecznego.Sąd oddalił powództwo o zapłatę ( teoria salda) i zniósł koszty zastępstwa procesowego. Sygn. akt. XXV C 1190/18