Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Getin Bank

II C 279/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Katowicach


Opis Sprawy:

W dniu 27.02.2020r. Sąd Okręgowy w Katowicach ( SSO Joanna Kozera, sygn akt: II C 279/18 ) unieważnił w CAŁOŚCI Umowę Kredytu Indeksowanego do CHF zawartą z Getin Noble Bank.

Zawarte w umowie klauzule są niedozwolone i po ich wyeliminowaniu z umowy, nie można ich zastąpić innym miernikiem wartości, dlatego też umowa bez tych zapisów jest niewykonalna i jako taka nie może funkcjonować w obrocie prawnym.