Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Getin Bank

I C 635/16

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy Kraków


Opis Sprawy:

W dniu 10.03.2020r. Sąd Okręgowy w Krakowie  (sygn. akt I C 635/16, SSO Andrzej Żelazowski) oddalił w całości powództwo Getin Noble Bank S.A. o zapłatę kwoty ponad 621 tysięcy złotych wraz z odsetkami umownymi.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd uznał, iż umowa kredytu jest nieważna. W ocenie Sądu umowa zawiera nieuczciwe klauzule indeksacyjne, które muszą zostać z umowy wyeliminowane. W ich miejsce natomiast nie można wprowadzić innego mechanizmu indeksacji, co powoduje, że umowa musi upaść w całości. W ocenie Sądu taki wywód pozostaje zgodny z orzecznictwem TSUE.

Jednocześnie Sąd przyjął, że zakwestionowane klauzule indeksacyjne powinny zostać uznane za abuzywne również z tej przyczyny, że pozwanych nie poinformowano rzetelnie i uczciwie o ryzyku walutowym, które będzie ich obciążać w całym okresie spłaty kredytu.