Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Getin Bank

XXV C 1046/17

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

Umowa Getin Noble Bank z 2007 unieważnienie umowy kredytu
Wyrok z dnia 06.02.2020 r. SO Warszawa, sygn. XXV C 1046/17:

  • nieważność w sentencji – powódka ma interes w żądaniu ustalenia obok zasądzenia;
  • zasądzenie zwrotu wszystkich wpłat na rzecz Banku – sąd w tym składzie opowiada się za teorią dwóch kondykcji;
  • mimo skonsolidowania wielu zobowiązań kredytem hipotecznym powódka ma status konsumenta;
  • sąd nie widział w ogóle potrzeby przeprowadzania dowodu z opinii biegłego jako nieistotnej dla rozstrzygnięcia.