Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Getin Bank

XXV C 2607/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

06.02.2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził  od Getin Noble Bank S.A. kwotę niespełna 30 tys. zł i 42 tys. CHF wskazując w ustnych motywach rozstrzygnięcia, że skutkiem abuzywności kwestionowanych postanowień indeksacyjnych jest nieważność umowy. Sąd wskazał przy tym, że nie ma żadnych podstaw prawnych do zastosowania tzw. teorii salda. Sygn. XXV C 2607/18.