Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Getin Noble Bank

XXV C 1156/17

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

8 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk), sygn. XXV C 1156/17 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. ustalił w sentencji wyroku, że umowa zawarta przez kredytobiorcę z dawnym Getin Bankiem S.A. jest nieważna. Jednocześnie sąd oddalił powództwo kredytobiorcy w zakresie zapłaty.
Sąd stwierdził, że umowa jest nieważna z dwóch powodów:
1) Umowa jest sprzeczna z samą naturą zobowiązania tj. art. 353(1) k.c.
2) Umowa zawiera klauzule abuzywne, których wyeliminowanie prowadzi do upadku całej umowy.