Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Getin Noble Bank

XXV C 257/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Odfrankowienie

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

Wyrok z dnia 7 lutego 2020 r., Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt XXV C 257/18 stwierdził, że umowa d. Noble Bank jest co prawda ważna, ale mechanizm indeksacji jest w całości bezskuteczny (kredyt będzie zatem traktowany jako kredyt złotowy z oprocentowaniem LIBOR). Sąd zasądził od Getin Noble Bank S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 131.966,95 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 stycznia 2018 r. do dnia zapłaty.

Sąd ustalił również w sentencji wyroku jakie konkretnie zapisy nie wiążą kredytobiorców na przyszłość. Dodatkowo Sąd ustalił, że cała treść Aneksu „MAX RATA” również nie obowiązuje kredytobiorców. Warto podkreślić, że za zawarcie wskazanego Aneksu bank doliczył kredytobiorcom do salda kredytu prowizję w wysokości 5,45 % (w praktyce było to ponad 20 tysięcy złotych). Warto podkreślić, że zapisy Aneksu „MAX RATA” nie chroniły kredytobiorców przed wzrostem kursu CHF (a taka informacja była m.in. przekazywana w ulotkach reklamujących promocję). Po zakończeniu okresu obowiązywania Aneksu, Bank i tak doliczał wskazaną „różnicę” do salda kredytu, a dodatkowo pobierał ogromną prowizję.