Zwycięstwo: FRANKOWICZA

ING BANK

II C 69/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Katowicach


Opis Sprawy:

3.03.2020 r. Sąd Okręgowy w Katowicach uznał umowę ING BANK kredytu hipotecznego indeksowanego do kursu waluty z 2008 r. za nieważną. Nieważność została przez Sąd wpisana w sentencje wyroku. sygn. akt: II C 69/18