Zwycięstwo: FRANKOWICZA

ING BANK

II C 1031/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Katowicach


Opis Sprawy:

W dniu 20 grudnia 2019 roku, Sąd Okręgowy w Katowicach, SSO Anna Bogaczyk- Żyłka, sygn. akt: II C 1031/18.
1. Na podstawie art. 189 kpc ustaliła, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta z ING Bank Śląski jest nieważna.
2. Zasądziła na rzecz powódki 92.360,00 złotych tytułem nienależnie spełnionego świadczenia( teoria dwóch kondykcji).
3. Zasądziła na rzecz powódki koszty procesu.