Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Kredyt Bank

I C 971/16

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Szczecinie


Opis Sprawy:

Wyrok z dnia 04.03. 2020 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie unieważnienie kredytu denominowanego Kredyt Bank S.A.

Wyrok, który zapadł w tej sprawie, jest zaś w pełni zgodny orzecznictwem TSUE, a jako że ustala nieważność umowy kredytu na trzech niezależnych od siebie podstawach, daje nadzieję kredytobiorcom na ukształtowanie korzystnej dla nich linii orzeczniczej również w apelacji szczecińskiej.