Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Kredyt Bank

I C 1920/15

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście


Opis Sprawy:

02.03.20 Unieważnienie umowy Ekstralokum – I C 1920/15 SR Wrocław – Śródmieście

 
zasądza od banku solidarnie dla powodów ponad 57000 zł wraz z odsetkami za opóźnienie
dalej idące powództwo oddala (chodziło o odsetki od wcześniejszej daty)
zasądza 10554 zł kosztów w tym 8400 zł kosztów zastępstwa procesowego
zasadnicze motywy rozstrzygnięcia:
– umowa zawiera klauzule abuzywne dotyczące waloryzacji
– klauzule dotyczące CHF określają świadczenie główne stron
– umowa bez tego nie może trwać dalej. To że matematycznie jest to możliwe (co biegły potwierdził wyliczeniami) nie oznacza że Sąd tak może zasądzić, bo umowa dla banku jest rażąco nieekwiwalentna
– powodowie nie godzili się na zmianę warunku a godzili się na nieważność jako skutek abuzywności stąd wyrok jw.
– bank wskazywał na korzystanie z kapitału, na swoje roszczenia ale ich nie zgłosił wiec Sąd nie może ich uwzględniać
– zawarcie aneksu do spłaty w CHF niczego tu nie zmienia