Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Kredyt Bank

XXIV C 1346/17

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

7 lipca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził nieważność umowy kredytowej dawnego Kredyt Banku i zasadził na rzecz kredytobiorców zwrot wszystkich uiszczonych spłat.
Sygn. XXIV C 1346/17. SSR del Krzysztof Tarapata