7 lipca 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził nieważność umowy kredytowej dawnego Kredyt Banku i zasadził na rzecz kredytobiorców zwrot wszystkich uiszczonych spłat.
Sygn. XXIV C 1346/17. SSR del Krzysztof Tarapata