Zwycięstwo: FRANKOWICZA

mbank

VI C 568/19

Rodzaj rozstrzygnięcia: Odfrankowienie

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia


Opis Sprawy:

Wyrok z dnia 17.06.2020 r., sygn. VI C 568/19, SSR Monika Kubiak, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia. Odfrankowienie umowy kredytu podpisanej po 01.2009 + zwrot składek UNWW.cNa skutek tego sąd nakazał mBankowi zwrot nadpłaty na kwocie ponad 35 000 PLN