mBank odfrankowienie umowy ( bank musi oddać 65.000zł)

Data:

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia, wyrok z 15.11.2019 r., sygn. akt VI C 340/19.

Umowa pln. Aneks i zmiana na waloryzowany kursami CHF.
Stąd żądanie ,,odfrankowienia”, a nie unieważnienia umowy.

Efektem wyroku jest konieczność zapłaty przez mBank na rzecz powoda kwotę 65.794,01 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie zasądzonych tytułem nadpłat oraz powrót do kredytu w PLN oprocentowanego wg aneksu LIBOREM.

Sąd ustalił, że:
umowa jest umową ważną, jeżeli natomiast chodzi o twierdzenia dotyczące niedozwolonych postanowień umownych, Sąd w całości podzielił twierdzenia powoda.
Mechanizm indeksacji, zgodnie z którym kwota udzielonego kredytu jest indeksowana do waluty CHF, a także postanowienia odnośnie spłaty kredytu, są niedozwolonymi postanowieniami umownymi.
Przy zawarciu aneksu nie zostały wytłumaczone powódce zasady jakie wiążą się z mechanizmem indeksacji do CHF. Powódka nie wiedziała nawet o istnieniu wewnętrznej tabeli Banku, myślała, że jest to tabela NBP.
Powódce nie wytłumaczono również, na czym polega ryzyko, nie przedstawiono jej symulacji, jak będzie kształtowane w czasie owe ryzyko. Powódka ubiegała się o kredyt w złotych polskich, ale takie rozwiązanie zostało jej narzucone z góry i przedstawione jako korzystne. W praktyce okazało się, że powódka spłaciła już większą kwotę, niż kwota udzielonego kredytu. Raty kredytu znacznie wzrosły w porównaniu do tych rat, które pierwotnie zostały wyliczone na podstawie zdolności powódki.
Sąd podkreślił, że postanowień niedozwolonych nie da się zastąpić innymi postanowieniami, nie pozwalają na to przepisy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Popularne

Więcej podobnych
artykuły

Liczba zapadłych wyroków sądowych w sprawach frankowych nadal rośnie

W ostatnim czasie liczba zapadłych wyroków sądowych w sprawach...

Ugody frankowe dla frankowiczów: Czy warto zawierać ugody z bankami?

W mediach trwa intensywna kampania sektora bankowego zachęcająca frankowiczów...

Frankowicze w Polsce – Wzrost liczby pozwów przeciwko bankom o 30 procent

W Polsce trwa lawina pozwów frankowiczów przeciwko bankom. W...

Prognoza kursu franka CHF na 2024 r. Co czeka Frankowiczów?

Kurs franka szwajcarskiego jest tematem, który budzi duże zainteresowanie...