Zwycięstwo: FRANKOWICZA

mBank

XXV C 1462/18

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 25.11.2019 r., sygn. akt XXV C 1462/18.

 

Sąd oddalił powództwo mBanku. Bank domagał się ok 360 tys. złotych. Sąd uzasadniając wyrok stwierdził, iż Bank nie wykazał roszczenia co do wysokości, z uwagi na podnoszoną bezskuteczność klauzul przeliczeniowych, jak i że umowa została niesłusznie wypowiedziana z uwagi na istniejąca w dniu wypowiedzenia „nadpłatę” na kredycie.