31.01.2020 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku sygn. akt I C 1114/18 – unieważnienie umowy kredytu