Zwycięstwo: FRANKOWICZA

mBank

akt II C 65/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sad Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

05.02.2020, Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił powództwo przeciwko mBankowi i zasądził na rzecz frankowicza:
– kwotę ponad 130 000 PLN
– kwotę ponad 10 000 CHF

Sąd uznał, że umowa jest nieważna

Podstawą nieważności jest brak uzgodnienia świadczenia kredytobiorcy (art. 58 kc w zw. z art 535(1) kc w zw. z art 69 pr. bankowego). Dodatkowymi motywami jest abuzywność ustalania kursu oraz przerzucenie całego ryzyka na konsumenta.

Co istotne sprawa dotyczy kredytu spłaconego w 2013r. Z tego też względu powództwo obejmowało tylko zapłatę.