Zwycięstwo: FRANKOWICZA

mbank

I C 136/19

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny w wyroku z 20 lipca 2020 r., sygn, akt I C 136/19, ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MultiPlan” waloryzowany kursem CHF  zawarta z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (obecna nazwa mBank S.A. z siedzibą w Warszawie) jest nieważna.