Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie stwierdził nieważność umowy kredytu mBank S.A.
Sygn. akt: VI C 280/19, sędzia referent: SSR Anna Grabowska – Niećko.