Zwycięstwo: FRANKOWICZA

mbank

VI C 280/19

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Rejonowy dla Warszawy


Opis Sprawy:

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie stwierdził nieważność umowy kredytu mBank S.A.
Sygn. akt: VI C 280/19, sędzia referent: SSR Anna Grabowska – Niećko.