Zwycięstwo: FRANKOWICZA

mbank

I C 586/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Rejonowy w Gdyni


Opis Sprawy:

W dniu 3.03.2020 r. Sąd Rejonowy w Gdyni  ( sygn. akt: I C 586/18) – unieważnienie umowy mBank Multiplan

Sąd Rejonowy w Gdyni ( SSR Joanna Jank ) wyrokiem z dnia 3.03.2020 r. ( sygn. akt: I C 586/18) zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę 60 613,20 zł. wraz z należnymi odsetkami.

Sąd zasądził od pozwanego Banku na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w wysokości 6 417 zł.

Sąd uznał, iż umowa kredytowa „ MULTIPLAN „ waloryzowana kursem CHF z 2008 roku stron jest nieważna, wskazując, iż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem klauzule indeksacyjne zawarte w umowie są klauzulami niedozwolonymi. Ponadto umowa nie była indywidualne negocjowana, a bank miał możliwość dowolnego kształtowania zobowiązania konsumentów.

Sąd podkreślił, iż argumenty banku dotyczące sposobu wykonywania umowy nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia o abuzywności postanowień umowy, gdyż rozstrzyga się zgodnie ze stanem w chwili zawarcia umowy.

Ponadto Sąd wskazał, iż utrzymanie umowy jako kredyt złotowy ze stawką oprocentowania Libor byłoby sprzeczne z naturą umowy kredytu, Bank nigdy nie zawarłby umowy kredytu w PLN z oprocentowaniem według stawki LIBOR. Sąd odwołał się także do orzeczenia TSUE w sprawie Dziubak wskazując, iż klauzule indeksacyjne stanowią świadczenie główne wobec czego ich wyeliminowanie uniemożliwia dalsze wykonywanie umowy. Co więcej żaden przepis prawa nie daje podstawy prawnej do uzupełnienia umowy.