Zwycięstwo: FRANKOWICZA

mBank

I C 888/19

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Krakowie


Opis Sprawy:

31.01.2020 r. Sąd Okręgowy w Krakowie. Sąd ustalił, że skutkiem abuzywności kwestionowanych postanowień umownych (indeksacyjnych) jest nieważność umowy. Kredytobiorcami byli pracownicy banku – doradcy kredytowi. Sąd wskazał jednak, że w świetle orzecznictwa TSUE ponadprzeciętna wiedza nie ma znaczenia z punktu widzenia posiadania statusu konsumenta. Umowa mBank z 2008 r. Sygn. I C 888/19.