Zwycięstwo: FRANKOWICZA

mBank

VI C 1321/17

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia


Opis Sprawy:

20.02.2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Wydział VI Cywilny (VI C 1321/17, SSR Łukasz Mrozek) unieważnił umowę mBank.  Sprawa dotyczyła umowy tzw. starego portfela. Sąd stwierdził, że umowa jest nieważna z uwagi na brak określenia istotnych elementów umowy (przede wszystkim oprocentowania), zwracając jednocześnie uwagę na abuzywność kwestionowanych postanowień umownych (tak indeksacyjnych jak i dotyczących zasad zmiany oprocentowania).