Zwycięstwo: FRANKOWICZA

mBank

VI C 960/17

Rodzaj rozstrzygnięcia: Odfrankowienie

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia


Opis Sprawy:

mBank S.A Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w W-wie (SSR Monika Kubiak) w sprawie VI C 960/17 (po trwającym przeszło 2 lata postępowaniu w I instancji) zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę ok. 43 tys. zł + odsetki i koszty procesu tytułem nadpłaty za okres ostatnich 10 lat w stosunku do daty wniesienia pozwu.

Wyrok nie jest typowym odfrankowieniem. Sąd uznał, że do daty aneksu podpisanego w styczniu 2012 r. kredyt był kredytem pozbawionym mechanizmu indeksacji kursem CHF, a zatem kryzys 2008/2009 i drastyczny wzrost kursu CHF nie dotyczył umowy kredytu.

Indeksacja kursem CHF znalazła zastosowanie dopiero w roku 2012 do przeliczenia salda aktualnego na dzień zawarcia aneksu do umowy (na poziomie ok. 3,67 PLN/CHF) i od tego czasu kredyt podlega indeksacji, ale startując od poziomu 3,67 zł, co w efekcie spłaszcza ryzyko kursowe ze 100%, na jakie byli narażeni klienci do ok. 5% (różnica między 3,67 a obecnym poziomem 3,92 zł). W efekcie powstała znaczna nadpłata tytułem rat oraz doszło do istotnego zawyżenia salda kredytu, które w razie uprawomocnienia się takiego wyroku będzie musiało drastycznie spaść. W efekcie Sąd zasądził ok. 90% dochodzonej nadpłaty.