W dniu 31 grudnia 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Monika Włodarczyk) w sprawie o sygn. akt XXV C 2572/18 wydał wyrok w sprawie frankowej, zasądzając nadpłaty indeksacyjne (przy założeniu kredytu złotówkowego z oprocentowaniem opartym na LIBORZE)